Autor:
• sobota, Styczeń 05th, 2019

Najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkie klasy naszej szkoły do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji. Każda klasa, która chce włączyć się w akcję powinna przygotować puszkę na monety, może to być słoik i zbierać pieniążki w wyznaczonym okresie wśród swoich kolegów w klasie! Akcję przeprowadzamy od poniedziałku 26 listopada 2018 do piątku 1 marca 2019 r. Każdy przynosi tyle, ile może i ile chce. Wiedzcie, że wystarczy nawet 1 grosz aby pomóc! Klasa, która uzbiera najwięcej pieniędzy otrzyma dyplom uznania oraz do wyboru jeden dzień bez pytania w drugim półroczu!

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Styczeń 05th, 2019

SU informuje, iż przed Świętami Bożego Narodzenia została zakończona akcja rozprowadzania Świątecznych Kartek Dobroczynnych. Zostało rozprowadzonych 60 kartek, a uzyskana kwota 120 zł została przelana na konto Fundacji SURSUM CORDA! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zakupili kartki i tym samym wsparli tą szlachetną akcję! 

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• niedziela, Grudzień 02nd, 2018

SU wraz z opiekunami przeprowadzili w naszej szkole akcję POLACY – RODAKOM! Uczniowie wspaniale na nią odpowiedzieli składając pieniążki! Każde dziecko złożyło minimum 2 zł co dało łącznie 572 zł. Do akcji włączyli się również nauczyciele. Tak więc łączna kwota zebranych funduszy wyniosła 661,55 zł! Zakupione zostały produkty spożywcze: cukier, kasza, ryż, makaron, konserwy mięsne, pasztety, brzoskwinie i ananasy w puszce, kawa, kakao i czekolady. 29 listopada opiekunowie SU wraz z przedstawicielami SU odwieźli żywność do Domu Kultury w Tuchowie, który przekaże ją naszym rodakom zza wschodniej granicy! Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za okazane serce! 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• poniedziałek, Listopad 12th, 2018

11 listopada delegacja naszej szkoły w składzie: Adrian Górka, Oliwia Kucharzyk, Izabela Kucharzyk i Natalia Łątka ( poczet sztandarowy) wraz z p. Dyr. Lucyną Jamką i opiekunami SU Haliną Piotrowską i Markiem Mikosem uczestniczyła w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Tuchowie. Poczty sztandarowe zbierały się na tuchowskim rynku o godz. 13.30 by później przemaszerować do kościoła św. Jakuba Ap. w Tuchowie na uroczystą mszę św., której przewodniczył ks. proboszcz Alfons Górowski. W uroczystościach uczestniczyło 17 pocztów sztandarowych. Po zakończonej mszy św. Sanktuaryjna Orkiestra Dęta poprowadziła uroczysty przemarsz pod Dom Kultury, a tam nastąpiła druga część obchodów niepodległościowych – koncert orkiestry oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Tak w tym dniu uczciliśmy 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Listopad 10th, 2018

W piątek 9 listopada punktualnie o godz. 11.11. nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję "Rekord dla Niepodległej" ogłoszoną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Minister Edukacji Narodowej. W ramach świętowania 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z innymi szkołami w całej Polsce odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Sala gimnastyczna drżała w posadach i łza mogła zakręcić się w oku gdy z tylu biało-czerwonych serc popłynął nasz wspaniały Mazurek Dąbrowskiego! Ten niezwykły moment utrwaliliśmy zaraz po odśpiewaniu hymnu wspólnym zdjęciem! Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy POLAKAMI i że kochamy naszą OJCZYZNĘ! 

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Listopad 10th, 2018

W piątek 9 listopada nasza szkoła świętowała 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Na sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadziła się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście, m.in. pani burmistrz – elekt Magdalena Marszałek, prezes Siedliskeigo Forum Rozwoju Zygmunt Bień, sołtys wsi Siedliska Jerzy Urbanek. O godz. 10.00 rozpoczęliśmy naszą uroczystość od niezwykle pięknego widowiska historycznego "Pisk Białego Orła" w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Anny Ogieli i Elżbiety Opałka. Po zakończeniu widowiska miało miejsce wręczenie nagród: dla absolwenta nszej szkoły Jakuba Augustyna, którego sylwetkę opisała p. Ewa Ustjanowska wygrywając tym samym konkurs "Stu na sto." Wręczone zostały również nagrody w Dyktandzie Niepodległościowym. Na zakończenie punktualnie o godz. 11.11 odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn Polski. 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Listopad 10th, 2018

6 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz ze Stowarzyszeniem Siedliskie Forum Rozwoju oraz Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowali wspaniałe niepodległościowe przedsięwzięcie – „Niepodległościowy bieg sztafetowy 100×100.” 100 uczniów wraz z dyrektor szkoły Lucyną Jamką, nauczycielami, kórzy przygotowali bieg: Haliną Piotrowską, Ewą Ustjanowską, Markiem Mikosem i Waldemarem Siwkiem oraz wolontariuszami o godz. 9.30 ruszyło spod szkoły w Siedliskach na trasę Biegu Niepodległości. Uroczyste rozpoczęcie odbyło się na austriackim cmentarzu z pierwszej wojny światowej – cmentarzu wojennym nr 187 w Lichwinie. W 33 grobach zbiorowych i 30 pojedynczych pochowano tu 199 żołnierzy austro-węgierskich i 138 żołnierzy rosyjskich. Drugim cmentarzem na trasie biegu był cmentarz wojenny nr 185 Lichwin – również austriacki cmentarz z I wojny światowej nazywany Głową Cukru. W 51 grobach zbiorowych i 215 pojedynczych pochowano 273 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 341 żołnierzy armii rosyjskiej. Łącznie 614 żołnierzy. Wśród poległych obydwu tych armii są Polacy. Zakończenie sztafety niepodległościowej odbyło się na zabytkowym cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej – cmentarzu nr 153 w Siedliskach. Pochowanych jest tu 5 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 5 żołnierzy armii rosyjskiej. Na każdym z tych cmentarzy delegacja siedliskiej szkoły złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. Poległych uczczono też minutą ciszy. Wśród pól i łąk miejscowości Lichwin i Siedliska wiła się czerwona wstęga siedliskich biegaczy, która ożywiała uschnięte już trawy i drzewa. A prowadziła ją Biało – Czerwona przekazywana sobie z rąk do rąk biegaczy! Na ostatnim odcinku biegu dołączyli ci najmłodsi, którzy niosąc ogromną flagę Polski skandowali „Niepodległa!” Cała impreza zakończyła się na boisku w Siedliskach pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem pieśni patriotycznych. To było piękne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości! "Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020."

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• niedziela, Listopad 04th, 2018

4 listopada 34 osobowa grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w powiatowych obchodach niepodległościowych na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku.  XX Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2018” zaszczycił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Duda. Uroczystości w tym wyjątkowym miejscu, na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęły się od uroczystej mszy św. odprawionej w kaplicy polowej, później nastąpiły przemówienia: prezydenta RP i innych gości, poświęcenie i przekazanie sztandaru CKZiU, odśpiewanie hymnu narodowego, apel poległych i salwa honorowa, złożenie wieńców, wiązanek i zniczy. My, nauczyciele i wychowawcy, jesteśmy dumni, że tak liczna grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w tej doniosłej religijno-patriotycznej uroczystości na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku oddając hołd poległym za niepodległą Polskę! Chwała Bohaterom!

 

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• czwartek, Listopad 01st, 2018

30 października trzy uczennice wraz z p. Haliną Piotrowską przyozdobiły mogiły żołnierskie na cmentarzu wojennym nr 152 w Siedliskach. SU zakupił wianki, którymi przyozdobione zostały mogiły i przywiązane biało-czerwone kokardy. Jest to zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, jeden z ponad 400  zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskiwej w Krakowie. Jest to niewielki cmentarzyk na planie prostokąta. Obecnie ogrodzenie tworzą betonowe słupki, betonowa podmurówka i metalowe segmenty pomiędzy słupkami. Przy tylnej ścianie 5 betonowych  steli z krzyżami, przy przedniej dwie, w środku pomiędzy nimi figurka Matki Boskiej nakryta blaszanym daszkiem. Obejrzyjcie zdjęcia! 

https://photos.google.com/share/AF1QipMcyeAtr-_QdbsP7nNb0znfmt58antgHpBG8kg5kNDmBaqfMONQN9PeypoJ-WmjWA?key=NEctMFFzUWIxUWI0MlcyMzlOaHA0VGJMdF9HaXpn

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• czwartek, Listopad 01st, 2018

29 października 6 uczniów klasy III A gimnazjalnej wraz z opiekunem p. H. Piotrowską  porządkowała cmentarz wojenny nr 153 w Siedliskach. SU zakupił wianki na każdą mogiłę oraz znicza, które zostaną uroczyście zapalone na zakończenie Biegu Niepodległości w dniu 6 listopada. Każda mogiła na tym cmentarzu została przyozdobiona, a teren uporządkowany z liści, zeszłorocznych wiązanek i zniczy. Należy nadmienić, że tym cmentarzem opiekują się uczniowie naszej szkoły wraz z p. Haliną Piotrowską od 17 lat. A w austriackiej gazecie Österreichisches Schwarzes Kreuz trzy razy pojawiały się artykuły informujące o naszym zaangażowaniu w opiekę nad tym cmentarzem. Cmentarz nr 153 zaprojektowany został przez Heinricha Scholza i jest wyjątkowo oryginalny – swoim wyglądem nie przypomina żadnego z 400 galicyjskich cmentarzy I wojny światowej. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie zakończonych półkoliście i zwieńczonych małymi krzyżykami łacińskimi lub lotaryńskimi, drewnianych stel–kapliczek, na których umieszczone są owalne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Pochowano tu 5 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 5 z armii rosyjskiej.

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off