Autor:
• sobota, Październik 14th, 2017

13 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. O godz. 10.30 na sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczystość, na której w poczet uczniów zostało przyjętych 13 uczniów klasy pierwszej! Na początku zaprezentowali nam ciekawy program, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. „Świeżo upieczeni” uczniowie otrzymali tarcze szkolne, dyplomy, legitymacje szkolne …  i stali się oficjalnie uczniami Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach! Witamy więc „pierwszaków” i życzymy samych radosnych chwil w naszej szkole. Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Adamczyk złożył w imieniu całej społeczności szkolnej na ręce pani dyrektor Lucyny Jamki serdeczne życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.  Później głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców p. Małgorzata Majchrowicz.  Następnie Pani dyrektor Lucyna Jamka złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz uhonorowała najlepszych nauczycieli oraz pracowników Nagrodą Dyrektora! Cała uroczystość zakończyła się rozdaniem nagród w konkursach na najpiękniejszy różaniec oraz w konkursie z okazji Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole. Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym! Zapraszamy do fotogalerii! https://photos.google.com/album/AF1QipOVWvccv7HVpo3Fz6OLsPFN8lp9C5luC1mzrWET

Autor:
• sobota, Wrzesień 30th, 2017

W piątek 29 września 2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. W wyborach wystartowało 3 kandydatów: Jakub Adamczyk z kl. VI, Nikoletta Kubicz z kl. II A i Dominika Kordela z kl. III A. Od godziny 8.00 można było oddawać głos na wybranego kandydata. Wybory przebiegły bardzo sprawnie do godz. 11.20. Później nastąpiło otwarcie urny i kilkukrotne liczenie głosów. O godz. 12.20 komisja wyborcza w składzie: Elwira Koszyk, Zuzanna Witek, Natalia Łątka, Łukasz Gac pod okiem dotychczasowych opiekunów SU p. Haliny Piotrowskiej ( gimnazjum) i p. Marka Mikosa ( szkoła podstawowa ) sporządziła protokół i w obecności p. dyr. Lucyny Jamki, kandydatów oraz przewodniczacych klas ogłosiła wyniki. Oto one: Jakub Adamczyk – 56 głosów, Nikoletta Kubicz – 49 głosów, Dominika Kordela – 40 głosów. Możemy więc już ogłosić, że przewodniczącym Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego został Jakub Adamczyk z kl. VI, a jego zastępcą Nikoletta Kubicz z kl. II A. Zaraz odbyły się równiez wybory opiekunów SU, a zostali nimi: p. Halina Piotrowska i p. Marek Mikos. Serdecznie gratulujemy! Pozostałe stanowiska w Zarządzie będą obsadzone w poniedziałek po pierwszym zebraniu SU!

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• środa, Wrzesień 20th, 2017

Mamy już kandydatów do Samorządu Uczniowskiego! Wybory odbędą się 29 września w piątek, a wystartują w nich:

1. Jakub Adamczyk z kl. VI 

2. Dominika Kordela z kl. III A

3. Nikoletta Kubicz z kl. II A

 

W wyborach będą brali udział uczniowie od klasy IV do III klasy gimnazjalnej i od tego roku w naszej szkole będzie funkcjonował jeden Samorząd Uczniowski! 

Kategorie: News  | Comments off
Autor:
• niedziela, Wrzesień 17th, 2017

… Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci… Jan Paweł II 

W niedzielę 17 września 2017 r. w Tuchowie miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika z imionami i nazwiskami 160 ofiar II wojny światowej z Tuchowa i gminy. W tym ważnym wydarzeniu dla naszego regionu uczestniczyła również delegacja z naszej szkoły czyli poczet sztandarowy w składzie: Adrian Górka, Konrad Wiktorek, Izabela Kucharzyk, Oliwia Kucharzyk, Nikoletta Kubicz i Natalia Łątka, dyrekcja i nauczyciele. O godz. 11.30 w kościele św. Jakuba Apostoła w Tuchowie odbyła się uroczysta msza św. w intencji ofiar i wolnej Ojczyzny. Po mszy św. wszyscy udali się pod pomnik ofiar II wojny światowej na ul. Daszyńskiego, gdzie miały miejsce dalsze obchody: odsłonięcie i poświecenie pomnika, wystąpienie burmistrza Tuchowa Adama Drogosia, posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza i innych przybyłych gości, apel pamięci, złożenie wiązanek i kwiatów oraz program patriotyczny. Zdjęcia: https://photos.google.com/album/AF1QipP7eBGgeNhrHsNeGTYLofy0ROAVeyImwUAPv3g6

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• wtorek, Wrzesień 12th, 2017

Zbliżają się Wybory do Samorządu Uczniowskiego  w naszej szkole. 

Przedstawiamy krótko kalendarz wyborczy.

*Od 13 do 19 września 2017 do godz. 12.00 należy zgłaszać do koleżanki Dominiki Kordeli z kl. III A kandydatów na Przewodniczącego SU.

*Każdy kandydat, który chce wystartować w wyborach musi przedłożyć kartę z minimum 20 głosami poparcia swojej kandydatury. Kandydat musi mieć ocenę zachowania nie niższą niż bardzo dobrą! Karty do pobrania są u kol. Dominiki Kordeli z kl. III A.

*We wtorek 19 września 2017 r. zostanie wywieszona lista kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego SU.

*Kampania wyborcza potrwa od wtorku 19 września do środy 27 września 2017 r. włącznie. Później następuje cisza wyborcza! Dzień wyborów zostaje ustalony na piątek 29 września 2017 r.

Dominika Kordela – P.O. przewodniczącej SU

 Halina Piotrowska – opiekun SU  

Kategorie: News  | Comments off
Autor:
• poniedziałek, Wrzesień 04th, 2017

Dzisiaj 4 września rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny 2017/2018. O godz. 9.00 odbyła się uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Siedliskach pod przewodnictwem księdza Mariusza Kmiecia. Później wraz z pocztem sztandarowym, dyrekcją szkoły, uczniami, rodzicami i nauczycielami nastąpił uroczysty przemarsz na salę gimnastyczną naszej szkoły. Tam Pani Dyrektor Lucyna Jamka poprowadziła apel rozpoczynający nowy rok szkolny … w zreformowanej szkole. Wszyscy uczymy się teraz w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi. Nie zapomnieliśmy też uczcić minutą ciszy 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która przypadała 1 września. Na zakończenie odbyła się krótka lekcja wychowawcza w każdej klasie! Życzymy wszystkim siły, wytrwałości i powodzenia w zmaganiach szkolnych! Zaczynamy!

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• środa, Czerwiec 28th, 2017

23 czerwca w piątek zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. O godz. 8.00 społeczność uczniowska gimnajzum uczestniczyła w uroczystej mszy św., a później przeszła do sali gimnastycznej naszej szkoły. Tam pani Dyrektor Lucyna Jamka poprowadziła uroczysty apel wręczając nagrody, dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania … Pożegnaliśmy uczniów klas trzecich gimnajzum oraz ks. Jakuba Kuchtę, który kończy pracę w nszej szkole i rozpoczyna naukę na studiach doktoranckich na KULu. Dalsza część uroczystości odbywała się w klasach lekcyjnych wraz z wychowawcami. Świadectwa rozdane i wreszcie nadszedł upragniony odpoczynek! Zaczynamy wakacje! Na końcu chce jeszcze podziękować Michałowi, Kubie, Bartkowi, Izie i Julce za piękne reprezentowanie naszej szkoły ze sztandarem podczas mnóstwa uroczystości! Dziękujemy! 

opiekun SU Halina Piotrowska 

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• czwartek, Czerwiec 22nd, 2017

,,We wszystkim tym co zdarza się w życiu człowieka , trzeba odczytać ślady miłości Boga.
Wtedy do serca wkroczy radość i szczęście
” 
 Kard. St. Wyszyński  

W środę 22 czerwca społeczność naszej szkoły przeżywała ważny dzień – Dzień Patrona Szkoły. Święto to rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym w Siedliskach, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jakub Kuchta. Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły wraz z pocztęm sztandarowym by dalszą część świętować na sali gimnastycznej. Ks. Jakub Kuchta przedstawił sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego, a później mogliśmy obejrzeć piękny spektakl " Szczęście" wystawiony przez uczniów Szkonego koła teatralnego pod kierunkiem p. Marzanny Gawron i p. Anny Ogieli. Na zakończenie zostały wręczone nagrody i dyplomy w konkursach szkolnych. 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• czwartek, Czerwiec 22nd, 2017

12 czerwca 2017r.w trzydziestą rocznicę beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny w  Zabawie odbyło się spotkanie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych. Tę liczną Rodzinę przyjął serdecznie w swojej parafii ks. Zbigniew Szostak- kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Gospodarzem spotkania była pani Jadwiga Bieś – dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. Spotkanie rozpoczęła pani Lucyna Jamka – dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach , a jednocześnie  koordynator  Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych , która powitała gości i uczestników oraz omówiła sprawy organizacyjne. Następnie młodzież z Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej zaprezentowała program artystyczny ukazujący wartości , którymi żyli święci i błogosławieni- patroni szkół należących do tej niezwykłej  Rodziny. O godz. 11.00 została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył i słowo boże wygłosił Ks. Biskup Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.

Po smacznym poczęstunku uczestnicy spotkania wzięli udział w Drodze Krzyżowej szlakiem męczeństwa Bł. Karoliny Kózkówny w Wał Rudzie. Na zakończenie spotkania błogosławieństwa  udzielił ks. Janusz Maziarka – asystent kościelny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych

W spotkaniu uczestniczyło 479 uczniów z 43 szkół  i 107 opiekunów. Wśród nich była delegacja z naszej szkoły w osobach sześciorga uczniów i trojga opiekunów: p. Lucyny Jamki, p. Haliny Piotrowskiej i ks. Jakuba Kuchty.

To było piękne, udane, bogate w duchowe przeżycia spotkanie.

Dziękujemy ks. proboszczowi Janowi Wieciechowi i ks. Jakubowi Kuchcie za zapewnienie naszej delegacji transportu do Zabawy.

Kategorie: Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• niedziela, Maj 07th, 2017

„Pamiętaj, żeś Polakiem, żeś obywatelem, żeś najpierwsze winien ojczyźnie usługi”.

5 maja w naszej szkole w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja klasa II A wraz z p. Ewą Ustjanowską wystawiła  inscenizację komedii politycznej Juliana Ursyna Niemcewicza pt. „Powrót posła”.  Utwór powstał w okresie ożywionej działalności politycznej tego artysty.  W 1788 r. pisarz wybrany został posłem na Sejm Wielki, na którym był jednym z najbardziej aktywnych działaczy stronnictwa patriotycznego. W radykalnych i świetnych retorycznie wystąpieniach zabierał głos w sprawie ucisku chłopów, popierał wprowadzenie reprezentacji miast w sejmie, bronił reform w szkolnictwie wprowadzanych przez Komisję Edukacji Narodowej. Wyjątkowo mocno zaangażował się w walkę o zniesienie wolnej elekcji i wprowadzenie zasady dziedziczności tronu, aby utrwalić w ten sposób ciągłość władzy królewskiej. Utwór powstał bardzo szybko w napiętej atmosferze towarzyszącej obradom Sejmu Czteroletniego… Inscenizacja była wspaniała, aktorzy piękni, utalentowani, odgrywali swoje role zachwycająco … cóż musiało tak być pod okiem p. Ewy! Gratulujemy!  

Kategorie: News  | Comments off