Archive for the Category ◊ Nasz Patron ◊

Autor:
• środa, Wrzesień 28th, 2016

27 września delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym dscn8523w składzie: Michał Iwaniec, Bartłomiej Kucharzyk, Izabela Nowak, Julia Kwiek, Izabela Kucharzyk i Nikoletta Kubicz wraz z opiekunami ks. Jakubem Kuchtą, Haliną Piotrowską i Markiem Mikosem uczestniczyła w Komańczy w Spotkaniu Szkół Prymasowskich. Jak co roku uczestnicy spotkania zgromadzili się przed klasztorem sióstr Nazaretanek w Komańczy – miejscu czwartego (po Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Prudniku Śl.), ostatniego już etapu internowania Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego. Władze komunistyczne PRL przywiozły go tutaj 29 października 1955 r. bez wcześniejszych ustaleń ze Zgromadzeniem. Była to sobota, wigilia Uroczystości Chrystusa Króla. Przebywał tu jako „pacjent” pełny rok – do 28 października 1956 roku.  O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, który w homilii wspominał życie i naukę księdza kardynała. Przypomniał również, że 28 października 2016 roku przypada 60. rocznica uwolnienia i odjazdu Księdza Prymasa z Komańczy. W spotkaniu uczestniczyło 20 pocztów sztandarowych (18 z województwa podkarpackiego i 2 z małopolskiego). Całej uroczystości towarzyszyła piękna słoneczna pogoda przy bezchmurnym niebie. W takiej wspaniałej atmosferze spotkaliśmy się jeszcze krótko z ks. abpem Michalikiem zamieniając kilka słów i robiąc pamiątkowe zdjęcie, zwiedziliśmy kaplicę klasztorną i Izbę Pamięci Kardynała, odwiedziliśmy Matkę Bożą Leśną oraz wyremontowane schronisko poniżej klasztoru Leśną Willę. I jak to już mamy w zwyczaju – przyjeżdżamy jako pierwsza delegacja, a odjeżdżamy  jako ostatnia delegacja.

Składamy serdeczne podziękowania dla ks. Proboszcza Jana Wieciecha, który jak co roku użyczył nam busa z pełnym bakiem! Dziękujemy również naszemu wytrawnemu kierowcy – ks. Jakubowi!

 

Kategorie: Nasz Patron, News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• wtorek, Czerwiec 21st, 2016

W piątek 17 czerwca cała nasza szkoła świętowała szczególny dzień IMG_4683– Dzień Patrona Szkoły! O godz. 8.15 wyruszyliśmy wraz z pocztem sztandarowym do kościoła w Siedliskach, by tam uroczystą mszą św. rozpocząć obchody.  Ks. Jakub Kuchta pięknie przybliżył sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego naukę i wypływające z niej mądrości tak ważne dla każdego człowieka – Polaka, a szczególnie dla nas – uczniów i nauczycieli szkoły noszącej imię Kardynała! Po mszy św. w uroczystym przemarszu odbyła się na sali gimnastycznej niezwykle piękna i wzruszająca, pełna patriotyzmu część artystyczna, którą zaprezentowali najstarsi członkowie Koła Teatralnego i współpracująca z nimi młodzież gimnazjalna. „Bądźcie jak orły szybujące w przyszłość Ojczyzny”  – właśnie to piękne przesłanie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowane do młodych, było myślą przewodnią tegorocznego Dnia Patrona Szkoły.  Za te niezwykłe przeżycia dziękujemy paniom, które prowadzą Koło Teatralne w naszej szkole p. Marzannie Gawron i p. Annie Ogieli, za pomoc p. Lidii Borczyk i ks. Jakubowi Kuchcie jak również pozostałym nauczycielom. Przy tej okazji zostały również wręczone nagrody laureatom konkursów klasowych, szkolnych i tematycznych.

 

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• środa, Wrzesień 23rd, 2015

23 września 2015 r. delegacja naszej szkoły w składzie: Krzysztof Witek, 93Justyna Chrzanowska, Wiktoria Ogiela, Katarzyna Majchrowicz, Łucja Wantuch, ks. Jakub Kuchta, Halina Piotrowska, Marek Mikos oraz  kleryk Sebastian Wiktorek  z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, uczestniczyła w Zlocie Szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek od lat organizuje takie spotkania, na które rokrocznie przybywa wiele szkół mających za swojego Patrona właśnie kardynała Wyszyńskiego. W tym roku było 19 pocztów sztandarowych! Jeszcze przed mszą św. mogliśmy wysłuchać esejów wyróżnionych na konkursach literackich oraz montażu słowno-muzycznego uczniów z gimnazjum w Dydni. Uroczysta msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00, a przewodniczył jej ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.  Mieliśmy również okazję nawiedzić kaplicę w klasztorze, Izbę Pamięci Prymasa oraz przespacerować się do Matki Boskiej Leśnej. Natomiast w drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Serdeczne podziękowania składamy ks. Krzysztofowi Osice za udostępnienie busa, ks. Proboszczowi Janowi Wieciechowi za pełny bak paliwa oraz kierowcę – kleryka Sebastiana Wiktorka!

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• wtorek, Lipiec 28th, 2015

W tym roku, 23 czerwca, Święto Patrona  Szkoły obchodziliśmy pod hasłemP1340095 „ Wnieście do Waszych rodzin ducha wzajemnej miłości, pokoju i współdziałania.” Pani Władysława Nowak- Gacek pięknie opowiedziała o rodzinie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypomniała  wartości, którymi żył, i które głosił. Został również rozstrzygnięty konkurs „ Strofą o patronie naszej szkoły, Kardynale Stefanie Wyszyńskim”. Na koniec członkowie koła teatralnego przedstawili  sztukę pt. „Powiedz mi…”

 

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• niedziela, Wrzesień 28th, 2014

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. 

25 września 2014 r. delegacja naszego gimnazjum w składzie: Krzysztof Witek, Michał Iwaniec, 113Justyna Chrzanowska, Wiktoria Ogiela i Katarzyna Majchrowicz oraz ks. Krzysztof Osika, Halina Piotrowska i Marek Mikos  udała się do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy na Zlot Szkół Prymasowskich. O godz. 10.00 zbierały się poczty sztandarowe, a uczniowie szkoły podstawowej w Jaśle przedstawili program artystyczny. Głównym punktem tego spotkania była jednak uroczysta msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Stanisława Jamrozka, Biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej, która odbyła się o godz. 11.00.  Po mszy św. zwiedziliśmy kaplicę oraz izbę pamięci, a także wpięliśmy do gabloty tarczę naszego gimnazjum, aby została na pamiątkę naszych wielokrotnych odwiedzin.  Wspomnę tylko, że jak zwykle byliśmy pierwszą delegacją, jaka pojawiła się w klasztorze i ostatnią, która opuszczała to wyjątkowe miejsce. 61 lat temu 25 września 1953 r. kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany przez ówczesne władze, dlatego zawsze datą spotkania szkół noszących imię Stefana kardynała Wyszyńskiego jest 25 września. Przypominamy miejsca internowania patrona naszej szkoły: Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik Śląski i Komańcza. W drodze powrotnej zwiedziliśmy również piękną cerkiew w Wisłoku Wielkim oraz wstąpiliśmy na chwilę modlitwy do sanktuarium w Dukli.  Składamy serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Janowi Wieciechowi za użyczenie busa oraz ks. Krzysztofa jako kierowcy! A pocztowi sztandarowemu dziękujemy za wytrwałość i godne reprezentowanie naszej szkoły! 

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• niedziela, Czerwiec 08th, 2014

28 maja minęła 33. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, natomiast 3 sierpnia zdjecie-kardynala-wyszynskiegoprzypada 113. rocznica urodzin Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji 6 czerwca w naszej szkole odbyła się piękna prelekcja na temat życia i działalności tego Wielkiego Polaka, który jest patronem naszej szkoły. Prelekcję przygotowała i przeprowadziła pani Władysława Nowak-Gacek, za co serdecznie dziękujemy!  „Dziedzictwo ks. kard. Wyszyńskiego jest dla nas drogowskazem w drodze Polski do Pana Boga. Realizacja Ślubów Jasnogórskich – milenijnego aktu oddania, jego troska, aby Polska była wierna Bogu i Maryi jest dzisiaj właściwie „być albo nie być” dla naszej Ojczyzny. Bardzo ważne jest iść za Chrystusem, korzystając z tych wskazań, które zostawił nam ks. kard. Wyszyński – wielki miłośnik naszej Ojczyzny; człowiek, który kochał ją – tak jak sam mówił – ponad wszystko. Bóg, Kościół, Ojczyzna i Człowiek – te wielkie miłości w życiu ks. kard. Wyszyńskiego to również wielkie drogowskazy dla nas, jak żyć – jak pięknie żyć. Idźmy za nim – za tym wielkim Polakiem, o którym Jan Paweł II powiedział, że Pan Bóg takiego Prymasa daje raz na tysiąc lat.”

Na zakończenie zostały również ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez ks. Krzysztofa Osikę „ Św. Janie Pawle II – dziękujemy.”

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• czwartek, Wrzesień 26th, 2013

25 września 2013 r. delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w Zlocie Szkól Prymasowskich w Komańczy. 41Nasza delegacja w składzie: Krzysztof Witek, Kamil Wojtanowski, Justyna Chrzanowska, Łucja Wantuch, Katarzyna Majchrowicz, Wiktoria Ogiela oraz opiekunowie ks. Krzysztof Osika, Halina Piotrowska i Marek Mikos wyruszyła już o 6.00 aby w klasztorze sióstr Nazaretanek w Komańczy – miejscu internowania ks. Kardynała – uczestniczyć w mszy św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Okrągłe 60 lat temu 25 września 1953 r. kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany przez ówczesne władze. Miejsca internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego to: Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik Śląski i Komańcza. Po mszy św. zwiedziliśmy kaplicę oraz izbę pamięci, a także przeszliśmy drogą krzyżową na ścieżce ks. Kardynała do Matki Boskiej Leśnej. To była piękna i niezwykle pouczająca wyprawa!

Kategorie: Nasz Patron, News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• niedziela, Październik 14th, 2012

11 października 2012 r. w naszej szkole miało miejsce niezwykłe wydarzenie! Otóż do Siedlisk przybyły delegacje szkół, które należą do      Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych w naszej diecezji. Przybyło ponad 30 pocztów sztandarowych wraz z opiekunami.

Naszą  uroczystość zaszczycili niezwykli goście: Ks.  Biskup Andrzej Jeż, który celebrował mszę św. i wygłosił homilię w kościele parafialnym w Siedliskach, p. Grzegorz Baran – Małopolski Wicekurator Oświaty, ks. Janusz Maziarka – asystent kościelny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych, ks. Paweł Stabach – asystent kościelny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, kapłani rodacy i ci, którzy kiedyś pracowali w Siedliskach, p. Mariusz Ryś – Burmistrz Tuchowa, p. Kazimierz Kurczab – zastępca Burmistrza Tuchowa, p. Ryszard Wrona – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, p.Jerzy Urbanek – Sołtys wsi Siedliska.                                                                                                    Po uroczystej mszy św. nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny zatytułowany „Zanurzeni w refleksji nad Bogiem, człowiekiem i światem”, następnie prezentację multimedialną „Idzie nowych ludzi plemię”. Na zakończenie wszyscy mogli wysłuchać pięknego koncertu w wykonaniu szkolnej orkiestry dętej. Ta wspaniała uroczystość zbiegła się również z obchodami 10-lecia nadania Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Siedliskach im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To było niezwykłe wydarzenie w naszej szkole i wsi Siedliska!

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Tagi: ,  | Comments off
Autor:
• środa, Wrzesień 28th, 2011

Te słowa Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego były mottem pielgrzymki szkół prymasowskich do Komańczy w dniu 26 września 2011 r. Od kilku lat  – co roku, na wzgórzu Bircza przed klasztorem odbywają się uroczystości o charakterze religijno – patriotycznym, w których przede wszystkim biorą udział delegacje szkół mające za Patrona Wielkiego Prymasa Tysiąclecia. 25 wrzesień – to data znamienna: rocznica uwięzienia Księdza Prymasa. W tym niezwykłym wydarzeniu w Komańczy brał udział nasz poczet sztandarowy w składzie: Michał Bujak, Patryk Smoszna, Ewelina Wójcik, Monika Augustyn i Joanna Gut wraz z opiekunami: p. Haliną Piotrowską i p. Waldemarem Siwkiem. Przed Eucharystią, której przewodniczył Ks. Bp Mariusz Leszczyński z Zamościa, miały miejsce wspaniałe występy, m.in. Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice.” A całego uroku dodawała jeszcze piękna słoneczna pogoda.

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Tagi: ,  | Comments off
Autor:
• czwartek, Czerwiec 09th, 2011

31 maja 2011 r. nasza szkoła obchodziła wielkie święto – Dzień Patrona Szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod szkoły do kościoła pw. Chrystusa Króla w Siedliskach w kolejności: Siedliska Orkiestra Dęta ( uczniowie) pod przewodnictwem kapelmistrza p. Bogdana Stefana, poczet sztandarowy, uczniowie i nauczyciele. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jan Wieciech, po której nastąpił ponownie uroczysty przemarsz, i dalsza część obchodów Dnia Patrona naszej szkoły odbywała się na sali gimnastycznej. Na zakończenie  p. dyr. Lucyna Jamka wręczyła nagrody dla pocztu sztandarowego, który godnie reprezentował szkołę w Warszawie podczas II Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

To był wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, a Prymas Tysiąclecia jak patrzył na nas z góry chyba się uśmiechał z zadowolenia, że pamiętamy o nim, jego życiu i nauce!

Kategorie: Nasz Patron, Z życia samorządu  | Tagi: ,  | Comments off