Archive for the Category ◊ News ◊

Autor:
• niedziela, Grudzień 02nd, 2018

SU wraz z opiekunami przeprowadzili w naszej szkole akcję POLACY – RODAKOM! Uczniowie wspaniale na nią odpowiedzieli składając pieniążki! Każde dziecko złożyło minimum 2 zł co dało łącznie 572 zł. Do akcji włączyli się również nauczyciele. Tak więc łączna kwota zebranych funduszy wyniosła 661,55 zł! Zakupione zostały produkty spożywcze: cukier, kasza, ryż, makaron, konserwy mięsne, pasztety, brzoskwinie i ananasy w puszce, kawa, kakao i czekolady. 29 listopada opiekunowie SU wraz z przedstawicielami SU odwieźli żywność do Domu Kultury w Tuchowie, który przekaże ją naszym rodakom zza wschodniej granicy! Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za okazane serce! 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• poniedziałek, Listopad 12th, 2018

11 listopada delegacja naszej szkoły w składzie: Adrian Górka, Oliwia Kucharzyk, Izabela Kucharzyk i Natalia Łątka ( poczet sztandarowy) wraz z p. Dyr. Lucyną Jamką i opiekunami SU Haliną Piotrowską i Markiem Mikosem uczestniczyła w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Tuchowie. Poczty sztandarowe zbierały się na tuchowskim rynku o godz. 13.30 by później przemaszerować do kościoła św. Jakuba Ap. w Tuchowie na uroczystą mszę św., której przewodniczył ks. proboszcz Alfons Górowski. W uroczystościach uczestniczyło 17 pocztów sztandarowych. Po zakończonej mszy św. Sanktuaryjna Orkiestra Dęta poprowadziła uroczysty przemarsz pod Dom Kultury, a tam nastąpiła druga część obchodów niepodległościowych – koncert orkiestry oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Tak w tym dniu uczciliśmy 100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Listopad 10th, 2018

W piątek 9 listopada nasza szkoła świętowała 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Na sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadziła się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście, m.in. pani burmistrz – elekt Magdalena Marszałek, prezes Siedliskeigo Forum Rozwoju Zygmunt Bień, sołtys wsi Siedliska Jerzy Urbanek. O godz. 10.00 rozpoczęliśmy naszą uroczystość od niezwykle pięknego widowiska historycznego "Pisk Białego Orła" w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Anny Ogieli i Elżbiety Opałka. Po zakończeniu widowiska miało miejsce wręczenie nagród: dla absolwenta nszej szkoły Jakuba Augustyna, którego sylwetkę opisała p. Ewa Ustjanowska wygrywając tym samym konkurs "Stu na sto." Wręczone zostały również nagrody w Dyktandzie Niepodległościowym. Na zakończenie punktualnie o godz. 11.11 odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn Polski. 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Listopad 10th, 2018

6 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz ze Stowarzyszeniem Siedliskie Forum Rozwoju oraz Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowali wspaniałe niepodległościowe przedsięwzięcie – „Niepodległościowy bieg sztafetowy 100×100.” 100 uczniów wraz z dyrektor szkoły Lucyną Jamką, nauczycielami, kórzy przygotowali bieg: Haliną Piotrowską, Ewą Ustjanowską, Markiem Mikosem i Waldemarem Siwkiem oraz wolontariuszami o godz. 9.30 ruszyło spod szkoły w Siedliskach na trasę Biegu Niepodległości. Uroczyste rozpoczęcie odbyło się na austriackim cmentarzu z pierwszej wojny światowej – cmentarzu wojennym nr 187 w Lichwinie. W 33 grobach zbiorowych i 30 pojedynczych pochowano tu 199 żołnierzy austro-węgierskich i 138 żołnierzy rosyjskich. Drugim cmentarzem na trasie biegu był cmentarz wojenny nr 185 Lichwin – również austriacki cmentarz z I wojny światowej nazywany Głową Cukru. W 51 grobach zbiorowych i 215 pojedynczych pochowano 273 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 341 żołnierzy armii rosyjskiej. Łącznie 614 żołnierzy. Wśród poległych obydwu tych armii są Polacy. Zakończenie sztafety niepodległościowej odbyło się na zabytkowym cmentarzu z okresu pierwszej wojny światowej – cmentarzu nr 153 w Siedliskach. Pochowanych jest tu 5 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 5 żołnierzy armii rosyjskiej. Na każdym z tych cmentarzy delegacja siedliskiej szkoły złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. Poległych uczczono też minutą ciszy. Wśród pól i łąk miejscowości Lichwin i Siedliska wiła się czerwona wstęga siedliskich biegaczy, która ożywiała uschnięte już trawy i drzewa. A prowadziła ją Biało – Czerwona przekazywana sobie z rąk do rąk biegaczy! Na ostatnim odcinku biegu dołączyli ci najmłodsi, którzy niosąc ogromną flagę Polski skandowali „Niepodległa!” Cała impreza zakończyła się na boisku w Siedliskach pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem pieśni patriotycznych. To było piękne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości! "Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020."

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Październik 13th, 2018

12 października w piątek cała nasza szkoła świętowała Dzień Edukacji Narodowej. O godz. 10.00 na sali gimnastycznej zgromadziła się cała społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Na początku występowali pierwszoklasiści, którzy ślubowali na sztandar szkoły i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniowski Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. Później nastapiło składanie życzeń przez uczniów, Radę Rodziców, p. Dyrektor wyróżniła nauczycieli i pracowników obsługi  Nagrodą Dyrektora. Na zakończenie p. Zygmunt Bień i p. Małgorzata Wojtanowska z Siedliskiego Forum Rozwoju wręczyli nagrody w konkursie na piosenkę i wiersz z rajdu JAGA – KORA oraz upominki dla wszystkich uczestników rajdu. 

https://photos.google.com/share/AF1QipNHbLY8AF3J5tUAI-ienKjMu6d2pm9Sz_IK3jA4FyjRk4iHLRRJF9NYQiPR9Lqftg?key=MEVtaHJLeTJkOTZzdG1wU0NnemFUdFA3ZEFxTnZ3

 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• niedziela, Wrzesień 30th, 2018

W piątek 28 września 2018 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu  Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach. W wyborach wystartowało 2 kandydatki: Emilia Skrężyna z kl. VIII i  Nikoletta Kubicz z kl. III A.  Od godziny 8.00 można było oddać głos na wybraną kandydatkę. Wybory przebiegły bardzo sprawnie do godz. 10.30. Później nastąpiło otwarcie urny i kilkukrotne liczenie głosów. O godz. 12.20 komisja wyborcza w składzie: Gabriela Patyk,  Zuzanna Witek, Julia Grzenia i Jakub Adamczyk pod okiem dotychczasowych opiekunów SU p. Haliny Piotrowskiej  i p. Marka Mikosa  sporządziła protokół i w obecności p. dyr. Lucyny Jamki, kandydatów oraz przewodniczących klas ogłosiła wyniki. Oto one: Nikoletta Kubicz – 58 głosów, Emilia Skrężyna – 88 głosów. Możemy więc już ogłosić, że przewodniczącą  Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach została Emilia Skrężyna z kl. VIII, a jej zastępcą Nikoletta Kubicz z kl. III A. Odbyły się również wybory opiekunów SU, a zostali nimi ponownie: p. Halina Piotrowska i p. Marek Mikos. Serdecznie gratulujemy!

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• sobota, Wrzesień 29th, 2018

25 września 2018 roku w Śnietnicy (gmina Uście Gorlickie) odbył się Zjazd Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych Diecezji Tarnowskiej, w którym wzięła udział delegacja z naszej szkoły. Poczet sztandarowy w składzie: Izabela Kucharzyk, Oliwia Kucharzyk, Nikoletta Kubicz, Agnieszka Łatka, Konrad Wiktorek i  Adrian Górka pod opieką pani dyrektor Lucyny Jamki- koordynatora Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych oraz księdza proboszcza Jana Wieciecha i pana Marka Mikosa, który pełnił funkcję fotografa, godnie reprezentował naszą szkołę.

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• wtorek, Wrzesień 25th, 2018

Ostatnie ogłoszenie przed ciszą wyborczą! Bo właśnie informujemy, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, że mamy dwie kandydatki na Przewodniczacą Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły! Otóż są to: Emilia Skrężyna z klasy VIII i Nikoletta Kubicz z klasy III A gimnazjalnej. Wybory już w ten piątek. Zaczynamy od 8.00 na dolnym korytarzu! Przyjdź i oddaj mądrze swój głos! 

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• czwartek, Wrzesień 13th, 2018

Zbliżają się Wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.

Przedstawiamy krótko kalendarz wyborczy.

 

 *Od 14 do 20 września 2018 do godz. 13.00 należy zgłaszać do kolegi Jakuba Adamczyka z kl. VII lub koleżanki Nikoletty Kubicz z kl. III A kandydatów na Przewodniczącego SU.

 *Każdy kandydat, który chce wystartować w wyborach musi przedłożyć kartę z minimum 20 głosami poparcia swojej kandydatury. Kandydat musi mieć ocenę zachowania nie niższą niż bardzo dobrą! Karty do pobrania są u opiekuna SU p. Haliny Piotrowskiej.

*W czwartek 20 września 2018 r. zostanie wywieszona lista kandydatów ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego SU.

*Kampania wyborcza potrwa od piątku 21 września do środy 26 września 2018 r. włącznie. Później następuje cisza wyborcza! Dzień wyborów zostaje ustalony na piątek 28 września 2018 r.

 

Jakub Adamczyk- przewodniczący SU

 Halina Piotrowska – opiekun SU

Kategorie: News, Z życia samorządu  | Comments off
Autor:
• poniedziałek, Wrzesień 03rd, 2018

Nareszcie jest! Nowy rok szkolny, który rozpoczęliśmy dziś, 3 września, uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Siedliskach, której przewodniczył ks. Mariusz Kmieć. Po mszy wraz z pocztem sztandarowym wszyscy udaliśmy się na salę gimnastyczną naszej szkoły, gdzie pani Dyrektor Lucyna Jamka poprowadziła uroczysty apel rozpoczynając nowy rok szkolny 2018/2019. Później uczniowie spotkali się z wychowawcami klas. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy siły i wytrwałości w nowym roku szkolnym, w kórym czeka nas wiele wyzwań! 

Kategorie: News  | Comments off